Sverigedemokraternas intresse för valet oroar

Den 15 september är det dags för kyrkoval. Men vad din röst betyder i praktiken är oklart, nomineringsgrupperna är överens om det mesta.

– Vi har en mycket bra stämning i Vallentuna, man kan kalla det för en samlingsregering, säger Carl-Axel Olsson.

I kyrkovalet får alla medlemmar som har fyllt 16 år rösta fram de som ska styra kyrkan på lokal, regional och nationell nivå de kommande fyra åren. Traditionellt sett har de politiska partierna ställt upp med så kallade nomineringsgrupper för kyrkovalet, men i Vallentuna är den största gruppen, Hembygdens kyrka, politiskt obunden. Gruppen har 12 av de 25 mandaten i församlingen.

– Jag var med och startade Hembygdens kyrka i Vallentuna inför valet för åtta år sedan just för att jag tyckte att politik och kyrka inte hör ihop, säger Carl-Axel Olsson som står som tredje namn på gruppens lista inför valet.

Men det var inte helt enkelt att lämna politiken utanför kyrkan. Många av dem som kandiderar är också kommunpolitiker.

– Det var tufft, många partier ville utesluta oss när de fick höra att vi kandiderade för Hembygdens kyrka.

Ove Larsson står som första namn på Socialdemokraternas lista, gruppen har i dag fem mandat i församlingen. Han tycker inte att Hembygdens kyrka lägger korten på bordet.

– De är ju vad man kallar opolitiska men i det dolda är det ju mest bara gamla moderater. Jag tycker att man ska vara ärlig med vad man står för, säger han.

Både Carl-Axel och Ove är dock överens om vilken riktning som Vallentunas församling ska ta i framtiden.

Fortsatta satsningar på Frösundagården och projektet Pilgrim i Vallentuna är högt prioriterade, likaså arbetet med ungdomarna inom kyrkan.

Sverigedemokraternas intresse för kyrkovalet oroar Hembygdens kyrkas representant, men han tror inte att de får några mandat.

– Jag tycker det är klart tveksamt. Det låga valdeltagandet kan innebära att de får mandat i vissa församlingar. Där ser man tydligt nackdelen med politik inom kyrkan, säger Carl-Axel.

Fakta

5,5 miljoner får rösta i kyrkovalet

Svenska kyrkans medlemmar väljer kyrkofullmäktige till församlingen på lokal nivå, stiftfullmäktige på regional nivå och till kyrkomötet på nationell nivå var fjärde år.

Alla som har fyllt 16 år på valdagen får rösta.

Runt 5,5 miljoner medlemmar är röstberättigade.

2009 röstade 700 000 personer.

Källa: svenskakyrkan.se