Täby en av Sveriges stabilaste kommuner

täby kommun
Täby kommun är en av Sveriges mest robusta kommuner i landet, enligt WSP.
Täby är en av Sveriges mest robusta kommuner, enligt analysföretaget WSP Group. Bland annat har kommunen näst högst sysselsättning bland utrikesfödda i hela landet.

I rapporten ”Regionernas kamp” rankar det kanadensiska analysföretaget WSP robusta respektive sårbara kommuner och regioner i Sverige.

Parametrarna som mäts har betydelse för ekonomisk tillväxt. Och Täby ligger i topp på flera punkter.

  1. Täby näst högst sysselsättning bland utrikesfödda utanför EU.
  2. Kommunen har tredje högst förvärvsinkomst per capita.
  3. Man ligger på sjätte plats gällande andel med eftergymnasial utbildning (35 %).
  4. Och plats åtta i landet gällande elevers genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 (253).

Rapporten baseras på statistik från 2015.