ANNONS

Landstinget tappar kontrollen över svettvård

Stockholm står inför en mångmiljonsmäll. Skattebetalarna tvingas nämligen stå för hela notan när svenskar väljer att söka vård utomlands. Nu ska landstinget betala minst 22,8 miljoner kronor till en och samma svettklinik i Köpenhamn.
ANNONS
Fakta

Mitt i granskar #svettnotan

Den här artikeln ingår i en artikelserie. Läs mer här:

Uppföljande artiklar på granskningen:

Hundratals stockholmare med diagnosen hyperhidros – extrem svettning – har de senaste åren rest till Svedklinikken i Köpenhamn för behandling.

Och nu ska Stockholms läns landsting betala.

En sammanställning som Mitt i har gjort visar att det handlar om minst 22,8 miljoner kronor hittills i år.

– När jag ser på kostnaderna och hör om patienter som inte ens vet att de kan få vården i Sverige så tycker jag att det är orimligt, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.När jag ser på kostnaderna och hör om patienter som inte ens vet att de kan få vården i Sverige så tycker jag att det är orimligt

Bakgrunden är en dom i Högsta förvaltningsdomstolen från april 2016. Enligt domen tvingas landstinget betala den faktiska kostnaden på 25.500 danska kronor för en behandling som en 18-årig kvinna fick på Svedklinikken i oktober 2013.

Försäkringskassan, som hanterar ersättning för vård i andra EU-länder, ansåg att kvinnan bara hade rätt till 6.600 kronor. Det motsvarar kostnaden för landstinget om vården utförts på Karolinska sjukhuset, menar Försäkringskassan.

Men i två överklaganden fick 18-åringen rätt, med hjälp av klinikens advokater. Landstinget ska betala hela kostnaden enligt den danska klinikens prislista.

Fakta

Svettdomar

Högar med papper.

”Hidrosmålen” hopar sig på förvaltningsrätten.

3.236 ärenden har förvaltningsrätten i Stockholm avgjort under 2016 om ersättning för hidrosvård utomlands. Hur många som rör landstinget i Stockholm och Svedklinikken kan varken förvaltningsrätten eller Försäkringskassan svara på.

762 fall har Mitt i Stockholm däremot tagit del av som rör Stockholms läns landsting och Svedklinikken. Detta genom att söka på klinikens vd som varit patienternas juridska ombud.

22.770.534 kronor har kliniken­ rätt att få i ersättning­ från landstinget i Stockholm, visar Mitt i:s granskning.

29.883 kronor är snittet på ersättningarna i de 762 domarna. Den högsta ersättningen som beviljats är 70.287 kronor och den lägsta är 10.285 kronor.


Läs också: Svedklinikken om varför de driver detta i domstol


Efter den vägledande domen har Svedklinikken i Köpenhamn nu överklagat en rad ärenden där Försäkringskassan beslutat om lägre ersättning. Ingen myndighet har riktig koll på hur många fall det är.

Men det rör sig om tusentals där klinikens patienter fått rätt och på förvaltningsrätten kallas de internt för ”hidrosmålen”.

Mitt i har gått igenom 762 domar som rör Svedklinikken och landstinget i Stockholm. Den sammanlagda ersättningen som kliniken har rätt att kräva in uppgår nu till 22 ,8 miljoner kronor.

Enligt en EU-lag från 2013 om fri rörlighet inom den europeiska vården har svenskar rätt att söka vård i andra EU- och EES-länder.

Att patienten inte behöver ha en remiss från hemsjukvården gör EU-vården till en väldigt oförutsägbar kostnad i SLL:s budget. Det görs heller ingen egen bedömning av patientens vårdbehov – varken av landstinget eller av Försäkringskassan.

– Det är Försäkringskassan som tar ställning till om ingreppet är relevant, säger Johan Bratt, avdelningschef på landstingets medicinska stab.

Normalt sett så godtar vi läkarens bedömning av patientens behov

– Vi tittar på ansökan och bedömer om det medicinska underlaget visar att patienten uppfyller kriterierna. Normalt sett så godtar vi läkarens bedömning av patientens behov, säger Johanna Isaksson Norlén, rättslig expert på Försäkringskassan.

Domen om ersättning för EU-vård påverkar inte bara Stockholms län utan alla landsting i landet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) vill få upp ärendet i Högsta förvaltningsdomstolen igen.

– Vi riskerar att tappa kontrollen över kostnaderna. Vi måste försöka skapa en tydligare bild av vad vården kostar i Sverige, säger Dag Larsson (S), ordförande för SKL:s sjukvårdsdelegation.

Vi riskerar att tappa kontrollen över kostnaderna

Fakta

Så mycket ska landstinget betala i ett enskilt fall

En 22-årig kvinna fick i novmeber­ 2015 behandling av händer och arm­hålor på Svedklinikken, trots att behandlingen fanns på Karolinska. Så här skiljer sig kostnaden för landstinget beroende på var patienten får vård. I båda fallen får kvinnan betala en patientavgift på 350 kronor.

Alternativ 1 Kvinnan går till sin vårdcentral­. Husläkaren skriver­ en remiss till Karolinska­.

Alternativ 2 Kvinnan­ går till Svettmottagningen. De skriver remiss till ”Svedklinikken”.

Olika vägar för vård och olika beslut för ersättning.

Så skiljer sig priset:

10 673 kr Det är den kostnad som belastar landstinget om behandlingen utförs på Karolinska – detta enligt Försäkringskassan i ett ersättningsbeslut till kvinnan.

30 855 kr Beloppet som förvaltningsrätten dömde landstinget att betala till Svedklinikken efter att kvinnan överklagat Försäkringskassans beslut.


Läs mer om #svettnotan: Tillbaka till länkarna