Unga sviker föreningslivet – men inte i Täby

Parkour är idrotten som lockar allt fler unga – bland annat här i Viggbyholm.
Parkour är idrotten som lockar allt fler unga – bland annat här i Viggbyholm.
Det har siats om föreningslivets död i Sverige – men i Täby ser trenden annorlunda ut. Mitt i tog tempen på föreningsidrotten inför hösten.

Föreningsidrotten minskar i Sverige, och har gjort så under en längre tid, enligt siffror från Kolada, kommun- och landstingsdatabasen.

– Vi är mycket mer medvetna idag, hälsoinriktade. Framtidens idrott kommer att vara mycket mer för att motionera, inte tävla. Man skriver hellre upp sig på pass så att man lättare kan styra sin tid, säger idrottsforskaren Johan R Norberg, på Centrum för idrottsforskning.

”På det hela taget tycker jag att föreningsidrotten i Täby mår bra” – Gunnar Dahlberg, fritidskonsulent i Täby.

Täby går emot trenden

Men i Täby ser utvecklingen inte lika mörk ut – kommunen är bland de topp 25 procenten i landet när det gäller unga deltagare i föreningsidrott och antalet deltagartillfällen har legat på en jämn nivå under många år.

– De stora idrotterna håller sig på en jämn nivå och har gjort så de senaste åren, och friidrotten som man ser minskar i hela Sverige minskar inte på samma sätt i Täby, säger Gunnar Dahlberg, fritidskonsulent på Täby kommun.

Han pekar också på att idrotter som gymnastiken har långa köer och den nya trendsporten parkour lockar allt fler utövare.

– På det hela taget tycker jag att föreningsidrotten i Täby mår bra.

Victor Drape hoppar över plinten på parkourlägret i Bergstorpsskolan. Foto: Åsa Sommarström

Svårt att hålla kvar äldre ungdomar

Däremot är det många äldre ungdomar som väljer att hoppa av sina idrotter till förmån för mer individuella träningsformer. För ett par år sedan svarade 2500 barn och unga på frågan om vad kommunen ska satsa på, och över trettio procent svarade att de vill se fler gym.

– I de livsstilsundersökningarna som gjorts har vi sett att kommunens föreningsliv är väldigt stark i låg- och mellanstadiet, starkare än på andra platser i riket, men det får också konsekvensen att många slutar tidigare.

Regeringssatsningen Idrottslyftet är ett statligt stöd för att främja idrottsverksamhet hos unga. Den har tidigare varit fokuserad mot att rekrytera nya medlemmar, men i den senaste utformningen är den mer inriktad mot att behålla barn och unga i idrotten.

– Det har inte riktigt dragit igång än, men många föreningar i Täby har visat intresse om att söka stödet för att få en bättre chans att hålla kvar sina ungdomar, säger Gunnar Dahlberg.

Gott om hallar

För förutsättningarna finns, enligt Gunnar Dahlberg. Kommunen, har likt de allra flesta, ett pussel att lägga med hall- och plantider, men problemet inte lika tryckande som i övriga Stockholm.

– Med storstadsmått mätt har vi goda förutsättningar. Vi har ganska mycket hallar, konstgräsplaner, motionsanläggningar och ridstigar.

Han ser heller inte några stora skillnader i antalet medlemmar generellt mellan pojkar och flickor.

– Killarna har ökat lite grann när det gäller innebandy där det tidigare varit ganska lika. Inom alla stora bollsporter är killarna dominerande, men på friidrotten och gymnastiken är tjejerna fler.

Många unga har snappat upp parkouren från Youtube. Foto: Åsa Sommarström

Parkouren lockar allt fler

När de traditionella idrotternas elitsatsning avskräcker hittar ungdomar nya idrotter. Parkour är sporten som lockat väldigt många ungdomar i Täby. Sporten går ut på att man på olika sätt hoppar, rullar eller klättrar över olika hinder – ofta i urban miljö.

”Det här är sporten som räddar datorkillarna från att bara sitta stilla” – säger Frida Retsloff

Många utövare har snappat upp sporten via Youtube-klipp eller andra sociala medier.

– Det här är sporten som räddar datorkillarna från att bara sitta stilla, säger Frida Retsloff, anställd på föreningen Stockholm Sport Academy som plockat upp den nya trendsporten.

Föräldrar behöver inte hjälpa

Föreningen erbjuder traditionella sporter som fotboll och tennis men fokus ligger på breddidrott, inte elitsatsningar. Dessutom är tanken att föräldrar inte ska behöva engagera sig som tränare eller på något annat sätt. Tränarna är avlönade timanställda, en idé hämtad från föreningslivet i USA.

– Jag är uppvuxen inom föreningslivet och gillar det. Det är fint att föräldrar ställer upp. Men ser jag på mina föräldrar har de fått slita ganska mycket, säger Frida Retsloff.