Sviker löftet – alla får inte sommarjobb

Alla ungdomar som ville skulle få sommarjobb. Det lovade Socialdemokraterna inför valet. Men nu ser det ut som att man kommer att svika sitt löfte.

Upplands Väsby kommun ordnar varje år sommarjobb till några av gymnasieungdomarna i årskurs ett och två. De senaste åren har antalet ansökningar varit 250 till 300 per år – men långt ifrån alla som söker har fått ett jobb.

– Tidigare år har vi haft 150–170 sommarjobb. Jag tror att vi når över det i år men är inte säker på att vi kan garantera alla ett sommarjobb, säger Hanna Bäck, som ansvarar för sommarjobben på kommunen.

Hur många blir det tror du?

– Jag kan inte svara på det riktigt än, men kanske ­närmare 200 stycken.

Förra våren lovade Mathias Bohman (S), som nu är kommunstyrelsens ordförande, att Socialdemokraterna skulle införa en sommarjobbsgaranti om de vann valet.

– Jag ser hur andra kommuner i länet klarar sommarjobbsgarantin så jag kan inte se varför vi inte skulle kunna göra det, sa ha den 27 maj 2014 till Lokaltidningen Mitt i.

Mitt i ringde upp ­Mathias Bohman för att få en ­kommentar till att de nu inte ser ut att klara sommarjobbsgarantin. Och om de tänker göra något för att lösa ­situationen.

Han vill dock inte lämna några kommentarer i nuläget utan skriver i stället i ett mejl: ”Nästa vecka får jag en redovisning av läget, först efter det kan jag ta ställning till om det behövs insatser av något slag för att fler unga ska få sommarjobb.”

Majoriteten av sommarjobben finns inom kommunen eller på ideella föreningar som Myrorna eller de kommunala bostadsbolagen. Men ungdomsjobben får inte konkurrera med vanliga jobb utan ska vara något som annars inte skulle ha utförts. Det kan röra sig om att hålla äldre sällskap eller följa med dem ut på promenader, parkarbete, eller att rensa bland papper.

Enligt Hanna Bäck är skälet till att alla inte erbjuds sommarjobb inte att det kostar för mycket, utan att man har svårt att hitta handledare och meningsfulla arbetsuppgifter. Kommunen vädjar nu till ideella föreningar att höra av sig till dem.

– Vi vill gärna komma i kontakt med ideella föreningar som har feriepraktikjobb. De behöver inte betala någon lön utan det gör kommunen, säger Hanna Bäck.