Svimmande får ny prövning

Vällingby Kvinnan från Vällingby svimmade omkring tio gånger om dagen men blev ändå av med sin assistansersättning våren 2011.

Enligt Försäkringskassan var det inte bevisat att kvinnans funktionshinder var varaktigt eller orsakade betydande svårigheter i hennes dagliga livsföring.

Kvinnan överklagade beslutet till förvaltningsrätten och senare även kammarrätten.

Nu har kammarrätten slagit fast att hon visst tillhör den krets som kan få hjälp enligt LSS-lagen. Därför skickar domstolen tillbaka ärendet till Försäkringskassan för ny bedömning.