Swedavia måste se över landningar i lågtrafik

Flyg som landar på banan ett och kommer in söderifrån, alltså över Väsby.
Flyg som landar på banan ett och kommer in söderifrån, alltså över Väsby.
Kommunen vill att Swedavia ska rapportera inflygningar över Väsby mer noggrant men länsstyrelsen säger nej. Däremot mot måste Swedavia nu redovisa varför inflygningar gjorts till landningsbanan tre under lågtrafik och vad som görs för att undvika flyg över Väsby.

Sen februari 2016 har föreningen Väsbybor mot flygbuller Väsby gjort 250 anmälningar om inflyningar över Upplands Väsby till Arlanda flygplats som strider mot miljövillkoren. Det handlar om inflygningar då Arlanda har haft färre än 74 rörelser, alltså landningar eller avgångar, per timme.

Länsstyrelsen kräver åtgärder för att inflygningarna har ökat och att landningsbanan tre har använts även under lågtrafik. Därför föreläggs Swedavia att ge svar på ett antal frågor innan 1 november i år.

  • Hur många landningar som gjorts på bana tre i lågtrafik sen det nya miljötillståndet och varför banan har använts.
  • Vilka begränsningar Swedavia har för att undvika kurvad landning vilket undviker att planen flyger över Väsby.
  • Vad Swedavia kan göra för att undvika inflygningar över Upplands Väsby kommun.

Samtidigt har kommunen krävt att Swedavia ska undvika att göra inflygningar över Upplands Väsby kommun när trafiken innebär färre än 74 rörelser per timme och även krävt att Swedavia ska ge närmre statistik över flygtrafik över Väsby.

Men länsstyrelsen säger nej till kommunens anmälan. Swedavia behöver inte undvika inflygningar över Upplands Väsby vid trafik som innebär färre än 74 rörelser per  timme. De har inte heller en skyldighet att ge mer detaljerad statistik om inflygningarna över kommunen.