Swedbank får internationellt designpris

I Sundbyberg är meningarna delade om Swedbanks nya huvudkontor på Landsvägen. Men ute i världen går det hem.

På torsdagen fick huset priset Uli global award of excellence, ett pris som delats ut till fastighetsprojekt runt om i världen sedan 1979. Det är första gången priset går till ett svenskt bygge.

Swedbankhuset får beröm för sin V-formade och innovativa arkitektur, hållbarhetstänk och byggnadens bidrag till stadsutvecklingen i Sundbyberg.