Swediavia vill ha mer tid att fixa buller

Bromma flygplats Swediavia som driver Bromma flygplats har bett om mer tid för att minska bullret. Anledningen är att de anser att det finns fler åtgärder att sätta in än vad man tidigare trott. Nu ber man om ett års uppskov, vilket betyder att man nu ska vara klara 2014.

Bulleråtgärderna innebär att Swedavia ska utföra arbete på 467 villor och 40 flerbostadshus som ligger i närheten och påverkas extra mycket av ljudet på flygplatsen.