Synskadade på Söder får vänta på åtgärder

Trapporna vid Gotlandsgatan är nu lättare för synskadade att ta sig fram i.  arkivbild
Trapporna vid Gotlandsgatan är nu lättare för synskadade att ta sig fram i. arkivbild
Synskadade klagade i höstas på att de har svårt att ta sig fram i staden. Nu vill trafikkontoret satsa på tillgänglighet – men Södermalm blir utan anslag.

Men stadsdelsförvaltningen lovar att åtgärda Björns trädgård.

Som Lokaltidningen Mitt i tidigare berättat har synskadade sedan 2003 anmält 750 platser i Stockholm där det finns enkelt avhjälpta hinder som, om de åtgärdades, skulle underlätta betydligt för dem att ta sig fram. Men endast 200 hade åtgärdats. Orsaken var enligt Stockholms stad resursbrist. Men man lovade också att bättra sig.

– Vi ska avsätta mer tid för att jobba med det här. Man ska avhjälpa ett hinder så fort som möjligt. Kostar det lite mer kan man få lägga fram det till nästa år, men inte mer, sa Ann-Marie Stenman på stadsbyggnadskontoret i oktober.

Nu föreslår trafikkontoret att staden ska satsa extra på tillgänglighet och åtgärda enkelt avhjälpta hinder. Framför allt vid övergångsställen och busshållplatser. Men Södermalm blir utan, pengarna ska i huvudsak gå till satsningar i Vasastan och på Östermalm.

– Förr om åren har vi kört enligt rättviseprincipen och fördelat mellan stadsdelar. Vi ser att det finns problem på Södermalm, men vi har märkt att vi har svårt att få jobben utförda av entreprenörer om vi sprider ut dem så nu satsar vi på större åtgärdspaket, säger Catarina Nilsson, trafikplanerare på trafikkontoret.

Och även om man inte satsar på Södermalm just nu, kan man enligt henne ta enstaka åtgärder.

– Vi har fått synpunkter på Kapellgränd så där kommer vi att göra något kantstensjobb.

Synskadade anmärkte förra året bland annat på trapporna vid Gotlandsgatan, men de har enligt Catarina Nilsson blivit åtgärdade.

En annan plats på Södermalm där det är besvärligt för synskadade att ta sig fram är vid trapporna i Björns trädgård där näst­an alla kontrastmarkeringar är bortnötta och det dessutom saknas ledstänger vid flera trappor.

Men nu lovar Kenneth Kempendahl, parkingenjör på Södermalms stadsdelsförvaltning, att det ska åtgärdas.

– Vi ska titta på den där trappan under våren och se vad som behöver göras, säger han.

Under 2013 kartlägger stadsdelsförvaltningen också vilka behov som finns på Södermalm.

– Vi ska vara klara med tillgänglighetsplanen under året, men om det är så att det framförs önskemål om en specifik plats så kan vi så klart åtgärda det, säger Kenneth Kempendahl.