Syskon kan få mer tid på förskolan

SÖDERMALM Barn vars mamma eller pappa är föräldraledig med syskon kan få vara längre på förskolan. Det är kontentan av ett förslag som skickats på remiss till stadsdelsförvaltningen.

Enligt det nya förslaget får barnen komma till förskolan tidigast klockan 8 på morgonen och lämna förskolan senast klockan 16. Idag gäller 9-15. Den sammanlagda tiden får dock inte överskrida 30 timmar per vecka.

– Det blir lite mer flexibelt och innebär att barnen även kan gå fyra dagar i veckan men lite längre. Men barnens scheman måste läggas terminsvis så att det bli kontinuitet i gruppen, säger Marianne Natéus, barnomsorgschef på Södermalm.

Ärendet behandlas i stadsdelsnämnden nästa torsdag.