Syskonen skickades hem trots misstankar om våld

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning i Slakthusområdet.
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.
De tre syskonen hade omhändertagits eftersom det fanns misstankar om att de utsatts för upprepat våld av sina föräldrar.
Men den inhyrda socialsekreteraren struntade i att göra en ordentlig utredning och barnen skickades hem till föräldrarna.
Det är andra gången på kort tid som stadsdelen sparkar en konsult efter ett allvarligt misstag.

Mottagningsgruppen inom barn och ungdomsavdelningen hade fattat beslut om omedelbart omhändertagande av de tre barnen eftersom man misstänkte att de utsatts för upprepat våld av sina föräldrar.

Dagen därpå fick en inhyrd socialsekreterare på utredningsenheten ärendet med direktiv från biträdande enhetschef att omgående börja skriva på en utredning.

– När man gör ett omedelbart omhändertagande har man fyra veckor på sig efter placeringen att göra en utredning och bedömning om man ska fortsätta söka vård. Det behöver inte alltid bli en ansökan, men det måste finnas en utredning för att kunna söka, säger Jeanette Holmqvist, chef för barn- och ungdomsavdelningen.

Ett par veckor senare informerade socialsekreteraren chefen om att barnen kunde flytta hem till föräldrarna igen. Socialsekreteraren hade då ännu inte börjat skriva på utredningen.

– Cheferna delade inte bedömningen att barnen kunde flytta hem. Men socialsekreteraren hade inte tagit fram någon dokumentation som räckte för en ansökan om vård enligt LVU, säger Jeanette Holmqvist.

Cheferna hade då inget annat val än att flytta hem barnen igen. Trots att de inte delade bedömningen, utan såg en risk att barnen skulle fortsätta utsättas för våld.

– Vi satte in insatser direkt i familjen, vi lämnade dem inte vind för våg. Det har varit massiva insatser men vi gjorde bedömningen att det hade varit bättre om barnen bott borta en lägre tid och föräldrarna hunnit få mer stöd innan de flyttade hem igen, säger Jeanette Holmqvist.

Misstänker ni att barnen har utsatts för våld efter det här?

– Nej, det gör vi inte.

Stadsdelen har nu gjort en Lex Sarah-anmälan. Den inhyrda socialsekreteraren fick sluta på förvaltningen. Det är det andra fallet på kort tid där inhyrda konsulter misskött sig och fått avsluta sina uppdrag. Lokaltidningen Mitt i söderort skrev i förra veckan om en inhyrd socialsekreterare som röjde var en misshandlad kvinna befann sig för den våldsamme mannen, och kallade makarna till ett gemensamt möte.

– Det är väldigt allvarligt. Men det har inte varit fler liknande fall. Vi har haft ytterligare en inhyrd socialsekreterare som vi inte tyckte höll måttet och som fick avsluta sitt uppdrag i förtid, säger Jeanette Holmqvist.

Det har varit en mycket ansträngd situation på avdelningen de senaste åren. Samtidigt som inflödet av ärendet har ökat rejält är det brist på socialsekreterare, har varit stor omsättning och förvaltningen har varit tvungen att ta in inhyrd personal.

Barn- och ungdomsavdelningen i Enskede-Årsta-Vantör har haft ett 20-tal inhyrda konsulter de senaste 1,5 åren. Utredningsenheten har varit särkilt utsatt. Av de 34 tjänsterna har över en tredjedel varit bemannade av inhyrda konsulter när läget varit som svårast.

Nu håller stadsdelen på att avveckla konsulterna.

– För 1,5 år sedan hade vi en annons ute och ingen sökte. Nu har vi gjort en handlingsplan för att göra stadsdelen mer attraktiv och för att behålla personal. Vi har bland annat utökat antalet biträdande enhetschefer. Socialsekreterarna måste få en rimlig arbetsbelastning och ett bra stöd, säger Jeanette Holmqvist.