Min lokala hjälte

Syskonförtur återinförs i Sundbybergs skolor

Snart kan syskon få gå i samma skolor.
Snart kan syskon få gå i samma skolor.
Trots att syskonförtur som urvalskriterium dömts ut av förvaltningen siktar nu det politiska styret på ett införande.

Mitt i Sundbyberg berättade förra sommaren om syskonen Svensson. De placerades i olika skolor sedan kommunen slopat syskonförtur som urvalskriterium på grund av oklarheter i lagen.

Det drog igång debatt i stadshuset om ett återinförande. Men en utredning från i höstas kom fram till att närhetsprincipen ändå skulle bestå.

Trots det siktar nu det politiska styret på att införa syskonförtur i Sundbybergs grundskolor 2017. Detta är inskrivet som mål i budgeten.

– Jag tycker det var konstigt att det avskaffades med hänvisning till en lag som går att tolka på olika sätt. Eftersom andra kommuner använder syskonförtur finns det uppenbarligen inget förbud. Skulle ett förbud införas får man väl ta bort syskonförturen, säger Mikael T Eriksson (M).