Min lokala hjälte

Syskonförtur ett fall för domstolen

Syskonförtur – rätt eller fel?
Syskonförtur – rätt eller fel?
Syskonförtur i Sundbyberg – rätt, anser grundskolenämndens ordförande. Fel, tycker andra. Frågan har nu hamnat i förvaltningsrätten.

Beslut om syskonförtur för små barn i Sundbyberg togs i november med motiveringen att underlätta familjers livspussel och öka barnens trygghet i skolan. Hur det lirar med skollagen är dock inte helt klart, kommunerna har tolkat den olika.

Beslutet att återinföra syskonförturen i Sundbyberg har kritiserats – av oppositionen, förvaltningen och nu även av en medborgare. Kritikerna anser att syskonförtur strider mot skollagen och inte ska gå före närhetsprincipen.

Det blir nu förvaltningsrätten som får avgöra om grundskole- och gymnasienämnden gjorde rätt som beslutade om syskonförtur. I ett yttrande till domstolen försvarar nämndordförande Morgan Lindqvist (M) beslutet med att lagen om skolplacering även innehåller formuleringar som att ”särskild hänsyn till barnets bästa ska tas”, vilket lämnar tolkningsutrymme i frågan.

Han svarar också att Sundbyberg är en till ytan mycket liten kommun med ett längsta avstånd på 1500 meter mellan två närliggande skolor, vilket gör att alla elever får nära till skolan. På så vis följer Sundbyberg kravet på skolgång nära hemmet även med syskonförtur, resonerar man.