Syskonförtur ska inte längre väga tyngst – beslut i kväll

Barn räcker upp handen i ett klassrum.
Syskonförtur ska inte längre styra vem som får plats i Lidingös kommunala skolor, enligt förslaget.
I kväll väntas utbildningsnämnden besluta om ändrade turordningsregler för plats i Lidingös kommunala skolor. Syskonförtur ska inte längre väga tyngst - i stället är det avståndet som ska avgöra.
Fakta

Det här föreslås

Om en skola har färre platser än sökande föreslås följande kriterier vara vägledande:

  1. Närhetsprincipen med beräkning av den relativa närheten mellan två elever och två skolor. Om två elever har närmast till en viss skola så bereds den elev plats på skolan som annars skulle få längre än den andra eleven till en annan skola. Mätning av avstånd och bedömning av relativ närhet görs centralt i kommunen. Med avstånd avses den faktiska gång- eller cykelvägen till skolan, inte fågelvägen. Den relativa närheten innebär inte att en elev är garanterad plats i den skola som ligger närmast hemmet, eller att en elev som bor närmast den sökta skolan, automatiskt har förtur dit.
  2. Vårdnadshavares önskemål om förtur för syskon, till elever i förskoleklass till och med årskurs 6 under kommande läsår. Syskonförtur gäller för elever som lever i samma familj och är folkbokförda på samma adress. Detta gäller om två elever har exakt samma avstånd till sökt skola
  3. Lottning.
Källa: Utbildningsförvaltningen/Lidingö stad

Turordningsreglerna styr vilka elever som ska erbjudas plats när det finns fler sökande än antal platser. I dag är det syskonförtur som väger tyngst, det vill säga om eleven redan har syskon på samma skola.

I det nya förslaget ska i stället den så kallade relativa närheten avgöra vem som får platsen. Det innebär att om två barn har närmast till en viss skola, så går platsen till det barn som annars skulle få längre väg än det andra barnet till en annan skola. Syskonförtur vägs bara in om två elever skulle visa sig ha exakt samma avstånd, enligt tjänstemännens förslag som utbildningsnämnden ska besluta om i kväll, tisdag.

Utbildningsförvaltningen lutar sig mot skollagen, som säger att kommunen ska placera eleven vid en annan skola om önskad placering leder till att en annans elevs berättigade krav på placering vid en skola nära hemmet åsidosätts.

– Enligt den tolkning som vi har gjort bedömer vi att man måste göra så här för att följa lagkraven. Vi ser också att många kommuner har gjort de här ändringarna eller är på väg att genomföra dem, säger Daniel Broman, utbildningschef vid Lidingö stad.

Enligt honom kommer det i praktiken inte att innebära någon större förändring för barn och vårdnadshavare på Lidingö.

– Det kommer inte vara speciellt många som berörs negativt, säger han.

Om politikerna går på förslaget kommer de nya reglerna att börja gälla från och med vårens skolval.

LÄS MER OM SKOLAN PÅ LIDINGÖ:

Torsviks skola i full omgörning

Lidingö stiger i skolranking

Än svårare att locka lärare till Lidingö