Syskonförtur ratas i Sundbyberg

Att syskon kan hamna i olika skolor i Sundbyberg har kritiserats av både politiker och föräldrar.

Men förslaget att återinföra syskonförtur sågas efter en utredning.

Mitt i Sundbyberg kunde i somras berätta om konsekvenserna av kommunens beslut att slopa syskonförturen i grundskolorna.

De två barnen i familjen Svensson, som bor mellan Duvboskolan och Ängskolan, fick börja i olika skolor med hänvisning till den närhetsprincip som råder i Sundbyberg.

Det fick Folkpartiet att skriva en motion om att återinföra syskonförturen i Sundbyberg. Grundskolenämndens ordförande Jesper Wiklund (V) var också positiv.

Men efter en utredning sågar utbildningsförvaltningen ett återinrättande av syskonförtur som urvalskriterium. Detta eftersom det skulle prioritera de familjer som redan bor i Sundbyberg och har barn i kommunens skolor. Det skulle samtidigt påverka nyinflyttade barnfamiljer negativt, skriver förvaltningen, vilket de anser strider mot likvärdigheten.

”Alla barn, de som bor i staden och de som flyttar in, har rätt till en placering på skola så nära hemmet som möjligt”, står i skrivelsen.

Därmed riskerar syskon även i fortsättningen att hamna på olika skolor i Sundbyberg.

Syskonförturen avskaffades hösten 2014 på grund av oklarheter av skollagen. Flera kommuner, så som Stockholm, Solna och Sollentuna har återinfört syskonförtur som urvalsgrund.

De flesta barn hamnar dock på de skolor i Sundbyberg de önskar. Hösten 2015 fick 86 procent av de sökande till stadens grundskolor det önskade alternativet. I sex fall överklagades skolplaceringen av familjer som åberopade syskonförtur.