Nu ska syskonförturen utredas på nytt

rita en hage skolgård
Syskonförturen ska utredas igen.
Inför årets skolansökan tog Lidingö bort syskonförtur, vilket möttes av kritik från många föräldrar.
Nu ska det utredas om den går att få tillbaka.

Som Mitt i Lidingö tidigare berättat gjordes kriterierna för valet till grundskola om i höstas och syskonförturen togs bort. I stället är det relativ närhet som ska väga tyngst. Syskonförturen finns kvar, men bara om det inte går att placera två elever utifrån närhetsprincipen.

Att syskonförturen togs bort har kritiserats av föräldrar som startade en namninsamling.

– Det drabbar barn som bor i gränsområden nära flera skolor. Det kan ge helt katastrofala och orimliga effekter för en familj om den tvingas ha barn i två eller tre olika skolor, har pappan Henrik Gloudemans tidigare sagt till Mitt i Lidingö.

Lagen svår att tolka

Om syskonförtur får användas som första kriterium är otydligt i lagen och Lidingö stad tolkade det som att syskonförtur inte gick att ha i första hand.

Men underlaget som utbildningsnämnden fick för att fatta beslutet var otillräckligt, tycker Rebecka Hallerby (L), som varit drivande i att en ny utredning ska göras.

– Jag tycker inte att vi ska fatta beslut på de grunderna.

Nu har utbildningsnämnden beslutat att syskonförtur ska utredas igen av förvaltningen och stadsjuristen. Syskonförtur har också blivit en rättslig fråga i flera andra kommuner.

– Det känns som en seger, framför allt för de föräldrar som engagerat sig i frågan och som behövt agera utredare, säger Rebecka Hallerby.

Syskonförtur kan vara tillbaka nästa år

Utbildningsnämndens ordförande Hans Barje (M) tycker att det är bra att det utreds igen.

– Det är inte tydligt vad som gäller. När Skolkommissionen kommit med besked och det blivit juridiskt prövat kan vi se om vi måste göra ett förtydligande.

Efter utredningen ska nämnden fatta ett nytt beslut om syskonförtur, senast den 24 november. Det betyder att syskonförturen kan vara tillbaka till nästa års skolansökan. Det påverkar inte årets skolansökan.