T-bana förbereds trots oenighet

VASASTAN Ett nytt spår och perrong förbereds vid Odenplan, trots att beslut om den omtvistade t-banan till Karolinska ännu inte tagits.

Socialdemokraterna förordar en tunnelbana till Karolinska, som en fortsättning på den gröna linjen. Moderaterna däremot vill att det ska byggas en spårväg.

Anledningen till att spåret och perrongen nu förbereds är för att det blir svårt att göra det efter att arbetet med Citybanan är klart, om politikerna bestämmer sig för en tunnelbana.