ANNONS

T-bana mellan Skarpnäck och Sköndal ett tänkbart framtida alternativ

I framtiden kan tunnelbanan förlängas från Skarpnäck mot Sköndal–Farsta alternativt Tyresö, enligt områdesstrategen.
I framtiden kan tunnelbanan förlängas från Skarpnäck mot Sköndal–Farsta alternativt Tyresö.
Stockholms nya översiktsplan vill bryta isoleringen för stadsdelarna i Söderort.
Förlänga tunnelbanan från Skarpnäck till Sköndal och en till cykel- och gångväg över Tyresövägen är planera som diskuteras.
ANNONS

I översiktsplanen kartläggs område för område hur Stockholm kan utvecklas med nya bostäder och trafik. Där påtalas hur viktigt det är att knyta samman stadsdelar och underlätta resande på tvären.
Skarpnäck ska bindas tätare ihop med Bagarmossen, som lokaltidningen Mitt i Söderort nyligen skrev om. Det är också viktigt att knyta stadsdelen närmare Sköndal, Farsta och Tyresö.
Sköndal planeras att växa kraftigt. Fler gång- och cykelpassager över Nynäsvägen och bättre kollektivtrafik ska stärka sambandet med Farsta. Men det som verkligen borde få alla Skarpnäcksborna att haja till, är en markering på kartan, om en stärkt förbindelse mellan Sköndal och Skarpnäck.
I framtiden kan tunnelbanan förlängas från Skarpnäck mot Sköndal–Farsta alternativt Tyresö. Avslöjande har delat Sköndalsborna, Facebook-grupper bubblar av kritik medan andra Sköndalsbor gillar idéen.
Finns det alltså en konkret diskussion om tunnelbana till Sköndal?
– Vi vill inte stänga den möjligheten, säger Heli Rosendahl, områdesstrateg på stadsbyggnadskontoret.
Flatens naturreservat ska också bli mer tillgängligt för boende i Skarpnäck och Sköndal. Genom ytterligare en gång- och cykelväg från Skärgårdsskogen i Skarpnäck över Tyresövägen kan barriäreffekten minska.
Möjligheten att istället göra en bredare passage, kanske grön naturbro där både djur och människor kan passera, över Tyresövägen har också studerats. Men i nuläget är det för dyrt.

ANNONS