T-bana till Orminge utreds

Nacka Kommunen har gett Trafikförvaltningen i uppdrag att utreda en dragning av tunnelbanan till Orminge genom att sammanställda idéer, möjlighet och begränsningar.

Resultatet ska presenteras i slutet av januari och vara med när man planerar stationen vid Nacka forum.