Ny tvärförbindelse mellan Nacka och Älvsjö utreds

Stomlinje från söderort till Nacka utreds
Ny stomlinje mellan Älvsjö och Nacka utreds.
Det ska byggas i Älvsjö, Årsta, Slakthusområdet, Sickla och utmed Värmdövägen. De som flyttar in föreslås få en tvärförbindelse, med buss, tvärbana eller t-bana.

En ny stomlinje är på gång, som ska binda ihop söderort med Nacka centrum, och kanske ända ut till Orminge.

Frågan är i ett tidigt skede, och om det blir buss eller spårbunden trafik är inte på bordet ännu.

Region Stockholms trafikförvaltning konstaterar att andelen som åker kollektivt mellan ”ostsektorn” och söderort är låg, medan biltrafiken är omfattande.

Bilister i majoritet

Andelen kollektivtrafikresor inom Nacka kommun är 29 procent, mot 38 procent i Stockholms stad.

En ny stomlinje skulle kunna ändra på det, och förvaltningen föreslår nu att en sådan utreds.

Dessutom byggs det bostäder, planer finns för Älvsjö–Örby, på Årstafältet, i Globenområdet, Slakthusområdet, södra Skanstull, vid Sickla station, utmed Värmdövägen och vid Nacka centrum. Även i Orminge planeras fler bostäder.

Kollektivtrafik för nya invånare

Om de som flyttar in ska skippa bilen och åka kollektivt måste nya linjer till.

Och om det ska finnas plats för kollektivtrafik så måste det in i planeringen innan det är för sent.

Sträckan Älvsjö-Gullmarsplan har tidigare analyserats, och då tänkte man sig en sträcka via Örby, Tussmötevägen, Livlandsgatan, Enskede gård och Globen.

Stomlinje längs Värmdövägen

Fortsatt sträckning genom Hammarby sjöstad till Sickla kan gå parallellt med tvärbanan.

Värmdövägen, som ska bli stadsgata med bostäder, behöver planeras för kollektivtrafik.

Beslut om utredningen tas i trafiknämnden den 18 juni.