Pendlares vardag – cykel och båtar

Cykeln kan rädda många västerortsbor från det väntade trafikkaoset på Drottningholmsvägen.
Cykeln kan rädda många västerortsbor från det väntade trafikkaoset på Drottningholmsvägen.
Gröna linjens renovering riskerar att skapa omfattande trafikkaos.

Nu kommer förslagen på hur det ska undvikas.

Vad sägs om att ta båten eller cykeln till stan när tunnelbanan står stilla och vägarna proppats igen?

Strax före jul avslöjade Lokaltidningen Mitt i att gröna linjen mellan Hässelby strand och Alvik sannolikt måste stängas av i hela 30 veckor under 2019 på grund av en större upprustning. Redan i dag är biltrafiken från Hässelby-Vällingby och innerstan ofta en frustrerande historia i rusningstid.

SL:s hittills enda förslag till lösning är att ett körfält i varje riktning på Bergslagsvägen-Drottningholmsvägen reserveras för busstrafik under renoveringen. Men många befarar att biltrafiken då blir helt stillastående.

– Det kommer att bli förskräckligt. Trafiken är redan nu under all kritik. Hässelby-Vällingby är den mest otillgängliga förorten av alla, säger Juhan Janusson från Folkpartiet.

Hans parti presenterar nu ett förslag för att underlätta situationen under renoveringen: Pendelbåtar i tät trafik mellan en kaj i Blackeberg och olika platser i city.

– Tiominuterstrafik med båtar skulle ge samma kapacitet som en buss varannan minut längs Drottningholmsvägen. Sen går det förmodligen snabbare också, säger Juhan Janusson.

Ett annat förslag som lyfts fram är cykeln. Många fler skulle kunna cykelpendla, men då krävs en rad åtgärder, enligt experten och trafikkonsulten Krister Isaksson.

– Gör man det attraktivt att cykla och marknadsför det ordentligt kan antalet cyklister öka radikalt.

Han påpekar att underhållet av cykelbanorna måste vara mycket gott, att de skulle behöva breddas på många ställen och att antalet stopp och starter måste begränsas så att cyklisterna kan hålla en rimlig hastighet.

När tunnelbanans sträckning mot Farsta renoverades ökade cyklandet med 15 procent. Ut mot västerort är trafiksituationen svårare än mot Farsta och därför är det, enligt Krister Isaksson, ännu viktigare att erbjuda ett attraktivt cykelalternativ.

– Men det måste också marknadsföras. Den som inte har cyklat på 20 år förstår inte hur enkelt det kan vara.

Enligt trafikförvaltningen på landstinget är inga förslag ännu uteslutna. Men trafikanalysen som i detalj ska behandla frågan görs, enligt nuvarande plan, inte förrän 2017–2018.

Det är för sent enligt Stella Fare (FP), vice ordförande trafiknämnden, som var en av de politiker som vid förra mötet skickade tillbaka renoveringsärendet för ytterligare konsekvensbedömning innan det slutgiltigt kan beslutas.

– Jag efterlyser en ordentlig analys av konsekvenserna. Det är inte ansvarsfullt att bara godkänna ett förslag utan att se hur det påverkar medborgarna, säger hon.

Fakta

T-banan stängs i sju månader

Gröna linjen mellan Hässelby och Alvik måste renoveras och moderniseras.

I år tas första steget då fem stålbroar byts ut under kortare avstängningar. Den stora renoveringen planeras till 2019.

Det alternativ som anses bäst innebär total avstängning av all trafik från Alvik och västerut under sju månader. Det stör pendlarna minst eftersom allt arbete kan göras på en gång, enligt SL.

Källa: Landstinget