Ta chansen att odla på kommunens mark

Stockholm stad vill uppmuntra fler att odla. Personer med gröna fingrar uppmanas att höra av sig till Farsta stadsdelsförvaltning med förslag på platser

Platsen för stadsodlingen ska enligt staden vara ”en outnyttjad yta i ditt närområde med bra förutsättningar för stadsodling. Det ska till exempel finnas tillgång till bevattning.”

– Vi har sagt att parklekar kan vara lämpliga platser för där finns det vatten. Men det kanske finns andra mer tråkiga och övergivna platser som också passar, säger Cecilia Rivard, handlägare på Farsta stadsdelsförvaltning.

Den stadsodling som finns idag i Farsta stadsel ligger just i en parklek, närmare bestämt Fagerlid på Cigarrvägen i Hökarängen. Den kom till som ett projekt inom Stockholmshems satsning Hållbara Hökarängen.

– Helst ser vi att det är en förening eller grupp som hör av sig, så att det inte är en ensam person som ska ansvara för hela odlingen, säger Cecilia Rivard.

Läs mer på stockholm.se/farsta