Ta farväl av Storskogstorget

Storskogstorget är slitet och ska rustas för 11,5 miljoner kronor.

Om två veckor startar upprustningen som ska göra torget till en mötesplats, i nygammal stil.

15 augusti går en era i graven. Då rivs det snart 50 år gamla Storskogstorget i Näckrosen för att byggas upp igen, i ursprunglig 50-talsstil.

– Vi börjar med att fälla några träd, säger Jan-Eric Träff, anläggningsingenjör på Sundbybergs kommun.

Ett par rader med lindar ska ersättas med blommande vårträd. Den gamla fontänen ska få ny mosaik och extra ljussättning och stenplattor i gult och grått ska täcka torget.

Dessutom flyttas några p-platser för att ge mer plats åt sittplatser, soffor, blommor, cykelparkeringar och konstnärliga inslag. Nya p-platser ska dock byggas längs med gatan.

Hela området hägnas in med byggstaket under upprustningen men det kommer att byggas tillfälliga gångvägar till affärer och portgångar.