Ta kameran och plåta vårtecken

Kungsholmen Har du redan sett något eller rent av flera vårtecken i stan?

Ta då gärna fram kameran, helst en digital sådan, och ta bilder. Det kan vara vårens första blomma, ekoxar som lapar sol på stubbar eller annat som hör våren till.

Mejla en kort beskrivning och bilden till oss på adressen kungsholmen@mitti.se.