Kommunen räknar om – dubblar belopp till hemtjänsten

Hemtjänstföretagen får mer pengar än vad som först var beräknat.
Hemtjänstföretagen får mer pengar än vad som först var beräknat.
Kommunens ändring av ersättningssystemet för hemtjänsten har fått mycket kritik. Hemtjänstföretagen menade att beloppen var alldeles för låga. Nu har kommunen skrivit upp beloppen, i vissa fall dubblat dem.

Tidigare i höst bytte kommunen ersättningssystem till hemtjänsten. Istället för betala ut pengar till hemtjänstföretagen baserat på den tid de la hos brukare så betalas nu fasta belopp ut per insats. En insats kan till exempel vara att hjälpa den äldre att tvätta sig.

Bytet väckte stor bestörtning hos företagen som menade att det var en besparing, eftersom de ansåg att beloppen var alldeles för låga.

Kommunen har dock hållit fast vid att systembytet inte var någon besparing, utan att mängden pengar som läggs på hemtjänsten ska vara oförändrat. Trots det har oron varit stor, och ett företag har valt att lägga ned sin hemtjänst.

LÄS MER:

Förvirring i hemtjänsten – Inger fick inte besöka läkaren

Nu har man dock kommit fram till att beloppen för olika insatser ska ändras. I den nya prislistan fördubblas flera av beloppen.

 

– Tidigare var beställningarna till hemtjänsten inte så specificerade, så vi hade inga liknande insatser och frekvenser att jämföra med. Ganska tidigt stod det klart att vi räknat med att det skulle utföras fler insatser och besök än vad det blev. Men vi var hela tiden öppna med att beloppen skulle kunna ändras, då det inte handlar om en besparing, säger Camilla Venemyr, utvecklingsledare på äldreomsorgen i Täby.

Förändringen väckte stor oro hos hemtjänstföretagen, borde ni inte haft mer på fötterna innan ni bytte system?

– Vi har hela tiden varit väldigt tydliga med att det inte är en besparing, utan vi har haft en pågående dialog med hemtjänstföretagen där vi förmedlat att beloppen förmodligen skulle justeras upp. Sedan har vi förstått att några företag ändå inte vågat lita på det. Men vi har varit väldigt tydliga med att det inte skulle bli någon besparing.

Företagen menade från början att beloppen ni gick ut med var för låga, borde ni inte ha kollat med dem innan ni bytte system?

– Som sagt så fanns det ingen möjlighet att veta hur många insatser och besök som skulle rapporteras in, men vi var hela tiden tydliga med att beloppen skulle justeras upp om det visade sig att de var för låga.

Nedan kan ni jämföra de nya beloppen med de som först presenterades:

img_0059

De nya beloppen, betydligt högre än de som först presenterades.

 

Ersättnings

De belopp som först presenteras.