Täby en smart kommun

Täby har en smart befolkning.
Täby har en smart befolkning.
Täby är Sveriges tredje intelligentaste kommun. I varje fall om man ska tro Mensas lista.

Det är naturligtvis svårt att besvara frågan om vilken kommun som har den smartaste befolkningen. Men Mensa, som samlar personer med hög IQ, har gjort ett försök genom att räkna på hur stor andel av kommunernas befolkningar som är medlemmar i föreningen.

Går man efter den listan ser det bra ut för Täby. Med 0,13 procent av befolkningen som medlemmar i Mensa hamnar man på tredje plats, tätt efter Solna, med 0,15 procent, och Lund, där hela 0,16 procent är Mensamedlemmar.

Även grannkommunen Danderyd kvalar in på topp tio listan. Annars är det, kanske föga förvånande, universitetsstäderna som dominerar. Utöver Lund på första plats så ligger även Uppsala och Linköping i topp tio.

Unga män dominerar

Om man glömmer procenten och istället ser till det totala antalet medlemmar toppas listan av Stockholm, följt av Göteborg och Uppsala. I hela Sverige finns det 5500 medlemmar i Mensa. Av dem är endast 9 procent över 50 år. Den äldsta medlemmen är 84, medan den yngste ännu inte fyllt sex.

Männen utgör hela 75 procent av medlemsantalet. Men det betyder inte att män är smartare, menar Monika Orski, ordförande i Mensa.

– Det kommer fler män än kvinnor till våra inträdestest. Det är dock en lite större andel av kvinnorna än av männen som kommer över gränsen på testet, men i stort så speglar könsfördelning alltså vilka som väljer att göra ett IQ-test för att kunna gå med i Mensa, säger Monika Orski.

Minimigränsen för att bli medlem i Mensa är ett IQ på 131. Genomsnittet för befolkningen ligger på omkring 100.