Täby får kritik för långa byggköer

Täby Den så kallade Stadsbyggnadsbenchen är ett samarbetsprojekt där Täby är en av nio kommuner som ingår. Tanken är att jämföra byggherrarnas förutsättningar att utföra arbeten i de olika kommunerna.

Täby får nu kritik på en punkt. I en enkät som olika byggherrar svarat på anser många att det är för långa handläggningstider när byggen ska planeras.

Kommunen har svarat på kritiken. Som orsak anges att Täbys snabba tillväxt leder till hög arbetsbelastning på stadsbyggnadskontoret som därför har svårt att hinna med. Nu undersöks åtgärder för att effektivisera arbetet, enligt kommunen.