täby fjärde bäst på naturvård

Täby Naturskyddsföreningen har genomfört en enkätundersökning bland landets kommuner. Enkäten har handlat om naturvård.

Exempelvis ställdes frågor om strandskydd, skyddade områden och antal tjänster som rör naturvård i kommunen.

Täby får en fin placering på listan. Tillsammans med Bromölla hamnar kommunen på en delad fjärdeplats. Generellt placerar sig storstadskommunerna bra på listan och allra bäst har det gått för Huddinge.

Naturskyddsföreningen pekar dock på brister hos många kommuner. Många av dem saknar resurser eller tydliga riktlinjer för att kunna bedriva tillräcklig naturvård.