ANNONS

Täby gallrar i skogen för att släppa in ljuset

ANNONS

SKÅLHAMRA Just nu pågår gallringar av skogarna kring Skålhamra gård för fullt.

Vissa träd tas bort för att grönkronorna på dem som finns kvar ska få breda ut sig. På det sättet blir det ljusare på marken. Men syftet är också att skapa variation i skogen, som att gynna olika trädsorter.

Gallringen utförs av kommunens eget bolag Täby fastighets AB och arbetet ska pågå till slutet av september.