Täby går vidare med botvist

täby Kommunen överklagar ett beslut i förvaltningsrätten till kammarrätten.

En kvinna vann ett mål i förvaltningsrätten och fick rätt till bostad med särskild service till funktionshindrade. Men kommunen anser att domen är fel och kräver att kammarrätten ändrar beslutet.

Socialnämnden anser att kvinnan förvisso har behov av stöd men att hennes behov kan tillgodoses med boendestöd i kvinnans bostad.