Täby inför rundturer för inflyttade

täby I maj ordnade kommunen för första gången en hembygdsrundtur för nyinflyttade. Syftet var att visa upp kommunens historia, sevärdheter och framtidsplaner för nya invånare. Utvärderingen visade att samtliga deltagare var mycket positiva till rundturen.

Nu vill kultur-och fritidsnämnden låta de guidade turerna fortsätta. Nämnden föreslår därför att kommunstyrelsen ska ge kommunikationsavdelningen i uppdrag att fortsätta med hembygds­rundturer för nyinflyttade.

Det behövs ett tillskott med 100 000 kronor för att turerna ska kunna fortsätta.