Täby kan få ett helt nytt polishus

Roslagspolisen ska flytta från Täby centrum. Nu planeras ett helt nytt polishus i Hägernäs.

– Det är ett bra läge för oss, säger Anna Magni på polisen.

Det är trångt i Roslagspolisens lokaler i Täby centrum.

Under perioder har personalen inte ens kunnat ha fasta arbetsplatser. I stället har de tvingats flytta runt med sitt arbetsmaterial i korgar och sätta sig där det funnits plats för dagen.

Nu pekar det mesta på att det byggs ett helt nytt polishus – i Hägernäs. Polisens plan är flytta in som hyresgäst i ett hus som ska byggas efter offentlig upphandling.

Martin Åberg, ordförande för polisförbundet i Roslagen, är positiv. Han tycker dock att det finns en brist med placeringen i Hägernäs.

– Det måste vara lätt för allmänheten att ta sig till ett polishus. I dag är kollektivtrafiken till det här området inte så bra som man skulle önska, säger han.

Anna Magni, lokalförsörjningschef på Polisen i Stockholms län, har dock stora förhoppningar på den utvalda platsen alldeles intill E18 i Hägernäs.

– Det ligger nära alla kommuner i distriktet och är placerat så att det går snabbt att ta sig ut på motor- vägen, säger Anna Magni.

Hon tror inte att bristande kollektivtrafik kommer att bli ett problem. Detta eftersom både närpolisen och passhanteringen troligen kommer att få stanna kvar i Täby centrum.

– Det är den del av verksamheten som allmänheten oftast har kontakt med. I Hägernäs är tanken att vi ska ha utryckningsenheten och mer intern verksamhet.

Enligt Anna Magni är det inte bara trängsel som gör att en flytt är nödvändig. Polisens nuvarande utryckningsväg kommer att kantas av nya bostäder och promenadstråk om bara ett par år och det är alldeles för riskabelt, menar hon.

Även på Täby kommun råder enighet om planerna. En arbetsgrupp bestående av personal från kommunen och polisen ska nu titta på förslag för husets gestaltning.

Marken där det nya polishuset planeras är tänkt att ligga ägs i dag av Täby kommun. Prislappen på marken har satts till 7,5 miljoner kronor och enligt tidsplanen ska polisen kunna flytta in i slutet på 2014.

I dag arbetar ungefär 200 personer på polishuset i Täby.