Täby kan få fem nya friskolor till hösten

Fem friskolor har ansökt om start i Täby hösten 2013. Det är den kombinerade förskolan/grundskolan EkQ-skolan, grundsärskolan Solhagaskolan, samt grundskolan Solhagaskolan. Gymnasieskolor som vill starta är Bygg-gymnasiet och Tibble fristående gymnasium.

Samtliga skolor har skickat in en ansökan till Skolverket. Täby kommun ska yttra sig om ansökningarna den här månaden. Skolverket har tagit emot sammanlagt 364 ansökningar från olika håll i landet från företag som vill starta nya skolor eller utöka befintliga friskolor nästa höst. Ansökningarna har i det närmaste halverats på ett år, något som Skolverket tillskriver den svagare konjunkturen.