ANNONS

Täby komvux läggs ner till sommaren

Täby kommer inte att ha någon kommunal vuxenutbildning efter den 1 juli.

– Det går inte att behålla en verksam­het som blöder, säg­er Sofia Paulsson (M).
ANNONS

Den politiska majoriteten i Täby har beslutat att lägga ner den kommunala vuxen­utbildningen. Skälet är vik­an­de elevunderlag och flera års ekonomiskt underskott.

– Komvux har verkligen försökt få bukt med underskottet och attrahera elever utan tillräckligt resultat. Det går inte att behålla en verksamhet som blöder, säger Sofia Paulsson (M), ordförande i gymnasie- och utbildningsnämnden.

Redan förra våren beslutade majoriteten att lägga ner Svenska för invandrare, SFI, i komvux regi eftersom verksamheten inte klarade av kvalitetskraven.

– En del av elevunderlaget tappades och sedan har det fortsatt så.

Sofia Paulsson poängterar dock att Täby komvux bara är en av arrangörerna av vuxenutbildning i Täby.

– Det finns många andra utövare och bland dem finns även andra kommunala arrangörer.

Påverkar nedläggningen antalet utbildningsplatser?

– Nej, platserna och utbudet av kurser anpassas ju efter hur många som söker.

Finns det inte en poäng med egen verksamhet inom vuxenutbildningen?

ANNONS

– Det viktigaste är ju att arrangörerna levererar det vi efterfrågar, det är ju vi som har huvudmannaskapet. Inom Kunskapscenter nordost är kvalitetsuppföljningen en prioriterad fråga.

Lars-Göran Nilsson (S) håller inte med.

– Det är viktigt att det finns ett kommunalt alterna­tiv inom alla välfärdstjänster som skola, omsorg och hemtjänst i varje kommun. Det behövs som kvalitetsjämförelse och självklart som ett alternativ att välja på.

– I Täby finns nästan bara privata förskolor och kommunen lägger ner sin egen hemtjänst och komvux.

Han tycker att Täby komvux problem mycket handlar om politisk vilja.

– På 60-70-talet låg Täby i framkant vad gäller kommunal vuxenutbildning. Den var omtalad.

Fakta

Vuxenutbildning i Täby

23 olika aktörer:

ABF, Academedia/Eductus Competens, Consensum Vux, Didaktus, Folkuniver­sitetet, Hermods, Infokomp,­ Jensen, Kompetensutvecklingsinstitutet, Kungsholmens utbildningscentrum, Lernia, Lärgården, Medlearn, Miroi I-Learning, NTI-skolan,­ Omsorgslyftet utbildning­ar, Teknologiskt institut, Tibb­le fristående gymnasium, Stadsmissionens skola, Svensk vård och kompetens­utveckling i Stockholm, Sweja, Täby komvux, Ultra Education, Yrkesplugget.