Täby ska bli en av landets bästa företagskommuner

Tobias Karlström (KD)
Tobias Karlström (KD)
Täby ska ligga i framkant i Sverige när det gäller företagsklimat, det är ett av målen i den nya näringslivsstrategi som väntas klubbas igenom på onsdagen.

Täby ska bli en attraktivare företagskommun och fler Täbybor ska ges möjlighet att jobba i kommunen.

Det är några av huvuddragen när gymnasie- och näringslivsnämnden i dag, onsdag, förväntas besluta om att en ny näringslivsstrategi ska tas fram för kommunen.

– Täby står inför stora utvecklings- och tillväxtutmaningar. Den stora målsättningen är att nå 20 000 nya arbetsplatser fram till 2050 och framförallt vill vi attrahera kunskaps- och tjänsteintensiva företag, säger Tobias Karlström (KD), kommunalråd och ordförande i gymnasie- och näringslivsnämnden.

Enklare regler för företag

Ett av målen för strategin är att Täby ska nå topp fem på Svenskt näringslivs årliga rankning över de företagsvänligaste kommunerna i landet. I senaste rankningen låg Täby på plats 30.

För att nå dit ska det bli enklare för företag i kommunen att söka olika typer av tillstånd.

– Vi ska inrätta en regelförenklingsfunktion och utveckla servicen och bemötandet så att kommunikationen mellan kommun och företag blir bättre. Från att ha jobbat mer isolerat ska vi ta ett bredare grepp och nå ut till alla typer av företag, säger Tobias Karlström.

Han berättar att Täby i dag har många små företag, men att man framöver även vill locka större arbetsgivare.

– I dag har vi 10 000 företag i kommunen. Tricket framåt är att både värna de små och attrahera större företag, säger han.

Fler ska kunna jobba nära hemmet

I takt med att fler och nya typer av företag lockas till kommunen, ska också fler Täbybor få möjlighet att jobba på hemmaplan.

– Drygt 50 procent av Täbys invånare har en högskoleutbildning, vilket är nästan dubbelt av snittet i Sverige, och många jobbar utanför kommunen. Men vi tror att många vill jobba i Täby och det skulle avlasta trafiken om fler inte behöver åka in till stan eller till Kista för att arbeta, säger Tobias Karlström.