ANNONS

Täby Parks nya namn – och de som valdes bort

Nu är det klart vilka namn kvarteren i Täby Park ska få.
Nu är det klart vilka namn kvarteren i Täby Park ska få.
När Täby växer måste man också spåna fram nya namn på gator och torg. Mitt i kan nu berätta vilka namn som klubbats igenom, och vilka namn som sållats bort.
ANNONS

Den gamla galoppens arv travar vidare – genom Täby parks nya kvarters- och gatunamn. Det är samhällsutvecklingskontoret som spånat fram idéer vilka nu klubbats igenom av stadsbyggnadsnämnden.

De nya gatunamnen som föreslagits är: Boulevarden, Parkallén, Norra Parkpromenaden, Östra Parkpromenaden, Dressyrgatan, Passgången och Ryttarallén.

Boulevarden blir huvudgatan som skär diagonalt genom Täby park, från Bergtorpsvägen/Viggbyholm hela vägen ner till Täby centrum. Ett alternativ är namnet Täby Boulevard.

Ädla namn

Det är också sedan tidigare uttalat att man vill att de nya kvarteren ska få namn efter juveler och ädelstenar. Varför? Jo, för att de står ut och för att de inte finns i någon annan grannkommun. Det finns även ett stenhuggeri i området som man i ett tjänsteutlåtande menar kan legitimera ädelstenstemat.

De nya kvarteren föreslås heta: Topasen, Opalen, Månstenen, Smaragden, Bergkristallen samt Agaten.

Det fanns även alternativa namn som Rubinen, Citrinen, Safiren och Ametisten. Man skriver också att genom att döpa kvarteren till olika ädelstenar kommer man kunna utforma parker och liknande på ett kreativt sätt.

Namn som valts bort

De mindre kvartersgatorna har man ännu inte spikat, men där har man tagit fram flera underkategorier att utgå från med anspelning på galopptermer och hästraser bland annat. Där har man föreslagit namn som Skrittgatan, Kapriogatan och Paddockgatan. Man har också valt att sålla bort flera gatunamn som Blackgatan, Arabgatan och Sporregatan  då de kan väcka anstöt eller missförstås. Även namnen Schabrakgatan, Vojlockgatan, Ganaschgatan valdes bort då de var för svårstavade.

ANNONS