Lärarbristen: Färre behöriga lärare i Täby

Johanna Jaara Åstrand ordförande Lärarförbundet
Johanna Jaara Åstrand är ordförande i Lärarförbundet.
Av grundskolelärarna i Stockholms län saknar nästan en av tre lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.
På kommunnivå hamnar Täby bara strax över länssnittet och faller i rankningen, visar ny statistik från Lärarförbundet och Skolverket.

Enligt siffrorna från Skolverket, som Lärarförbundet brutit ner på läns- och kommunnivå, visar det sig att 70 procent av länets lärare i grundskolan har legitimation och behörighet i minst ett ämne. 30 procent har det alltså inte.

I hela landet har andelen behöriga lärare i grundskolan minskat från 71,4 procent till 70,5 procent. I Stockholm syns en minskning i 11 av 26 kommuner. Täby kommun den negativa utvecklingen i riket.

Den största förändringen från 2017 till 2018 har skett på Lidingö, där andelen behöriga lärare minskat med 5,4 procent.

Täby faller i topplistan

Täby hamnar strax över länssnittet med 71 procent behöriga lärare. Men för första gången sedan läsåret 2014/15 gick andelen lärare med behörighet i minst ett ämne ner i Täby kommun förra året, visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet analyserat.

I topp med 81 procents behörighet hittar vi Danderyd och i botten Haninge med 59 procent.

Bättre i lägre årskurserna

Generellt är behörigheten högre bland lärarna som undervisar i grundskolans lägre årskurser, och i svenska, matte och idrott har flest behörighet. Lägst är det inom spanska, teknik och svenska som andraspråk.

– Det är förödande att andelen behöriga lärare på skolor runtom i landet skiljer sig så påtagligt åt. Det leder till en pedagogisk segregation som försämrar likvärdigheten och drabbar elevernas rätt att undervisas av utbildade behöriga lärare, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Täby nära genomsnittet

Andelen lärare är baserad på antalet heltidstjänster inom läraryrket, inte antalet lärare då det kan gå flera lärare på en heltidstjänst. Av totalt 15 490 heltidstjänster i länet (motsvarande 17 281 lärare) var det 10 801 som hade behörighet i minst ett ämne.

Av 590 heltidstjänster (motsvarande 691 lärare) i grundskolan i Täby kommun var det 420 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne.

Jämfört med andra kommuner i landet är lärarbehörigheten i Täby kommun nära genomsnittet. Lärarförbundets siffror visar att Täby är rankad som nummer 117 bland landets 290 kommuner.

Stor lärarbrist

I dag saknas nästan 65 000 utbildade lärare, förskollärare och skolledare, enligt Lärarförbundet. Till år 2035 är SCB:s prognos att det kommer saknas närmare 80 000 lärare.

– En skola är inte en skola bara för att det står på väggen ovanför ytterdörren. Eleverna måste få möta lärare med den utbildning och de förutsättningar som krävs för att kunna ansvara för undervisningen och ge det stöd eleverna har rätt till, säger Johanna Jaara Åstrand, som anser att staten och huvudmannen måste ta fram en nationell kompetensförsörjningsplan.

Fakta

Lärarbehörighet kommunerna i Stockholms län

Källa: Lärarförbundet