Täby vill inte ärva Väsbys flygbuller

Täby riskerar att drabbas hårt av flygbuller efter en dom i mark- och miljödomstolen.

Nu överklagar Täby kommun beslutet.

I Swedavias ansökan för Arlandas nya miljötillstånd som ska gälla mellan 2018 och 2038 är ambitionen att flygbullret över Upplands Väsby ska minska. För- slaget har därför varit att styra över en del av inflygningarna över andra kommuner.

Men i november kom en dom i mark- och miljödomstolen som innebär att inflygningarna över Upplands Väsby i princip upphör 2018.

I nuläget är Täby den enda kommun som har blivit godkänd för de så kallade kurvade inflygningar som ska ersätta flygtrafiken över Upplands Väsby.

Det betyder att inflygningarna över Täby kan komma att öka rejält.

– Det finns andra planerade rutter som ska användas på sikt, så allt kommer inte att drabba Täby rakt av. Men i början skulle det göra det, säger Täbys miljöchef Gregor Hackman.

Nu finns det oro för att Täby drabbas av orimliga bullernivåer, framför allt i bland annat Gribbylund, Hägernäs och Arninge. Därför lämnade kommunen i förra veckan in en överklagan mot domen.

– Det är orimligt att flytta buller från en plats till en annan, i det här fallet från Upplands Väsby till Täby, säger kommunalrådet Leif Gripestam (M).

Enligt Swedavia går det inte att göra kurvade inflygningar i samma utsträckning som raka inflygningar över Upplands Väsby, så domen innebär att Arlandas kapacitet kan komma att minska. Det är Leif Gripestam (M) också kritisk till.

Han tycker att det är viktigt för Stockholmsregionen att Arlanda är vältrafikerat, men att det är orättvist att Täby får ta en så stor smäll.

– Det är klart att vi alltid kommer att ha ett visst antal flyg som passerar över Täby, men det är fel att konsekvent flytta allt buller från Upplands Väsby, säger han.

Flera har överklagat domen, däribland Swedavia. Nu krävs det att mark- och miljödomstolen meddelar prövningstillstånd för att fallet ska tas upp igen.

Det är orimligt att flytta buller från en plats till en annanLeif Gripestam (M), kommunalråd i Täby