Täbybo får stå ut med fläktbuller

TÄBY Restaurangen Wasabi Thai & sushi behöver inte modifiera sin restaurangfläkt för att minska bullernivån. Det har länsstyrelsen slagit fast och avslog därmed ett överklagande från en man som klagat på just detta.

Mannen bor i närheten av restaurangen och har tidigare klagat på bullernivån till miljö- och hälsoskyddskontoret. Där ansåg man dock inte att bullret var tillräckligt högt för att fläkten skulle modifieras.

Länsstyrelsen har alltså samma uppfattning.