Täbybo krävs på 600 000 kronor

TÄBY Försäkringskassan kräver tillbaka över 600 000 kronor från en 52-årig man från Täby. 52-åringen har under fyra år varit sjukskriven på 75 procent.

När Försäkringskassan utredde ärendet framkom att han jobbat väldigt många timmar vissa veckor och inga alls andra veckor. Detta enligt en personalliggare på mannens arbetsplats. Försäkringskassan ansåg därför att det inte var medicinskt motiverat med en sjukskrivning på 75 procent då mannen uppvisat en högre arbetsförmåga.

Försäkringskassan kräver återbetalning eftersom ersättningen betalats ut felaktigt, då mannen inte rapporterat in förändringarna i vilken omfattning han arbetade under sin sjukskrivning.