Täbybo krävs på 614 000 kronor

TÄBY En Täbybo krävs på 614 312 kronor av Försäkringskassan. Pengarna ska vara inbetalade senast nästa vecka, den 1 mars. Täbyon har varit sjukskriven till 75 procent i drygt två år men när Försäkringskassan gjorde en utredning framkom det att personen i fråga arbetat mer än trefjärdedelar av ordinarie arbetstid.

Försäkringskassan bedömer att Täbybon inte har haft något behov av sjukskrivning.