Min lokala hjälte

Täbyborna gillar att uppfinna

TÄBY Täby kom på 20:e plats i landet rörande antalet patentansökningar per invånare.

Under åren 2008-2012 inkom 135 ansökningar till Patent- och registreringsverket, vilket innebar 2,07 ansökningar per tusen invånare.

Södertälje var den kommun i riket där det gjordes flest patentansökningar per invånare, nästan 4,5 stycken.

Tvåa på listan var Emmaboda kommun med fyra ansökningar per tusen invånare.