Täbyborna hungrar efter bättre krogliv

Täbys invånare skriker efter fler krogar, enligt en ny undersökning.

Och de har fog för sin önskan.

Ingenstans i länet är det lika glest med uteställen.

Ge oss fler restauranger. Det är uppmaningen från Täbyborna i den så kallade medborgardialogen om utbyggnaden av Galoppfältet.

Sammanlagt har ungefär 3 000 personer deltagit i undersökningen. Bland annat har deltagarna fått svara på vad de saknar i Täby i dag, och vad som borde finnas med när Galoppfältet blir ny stadsdel.

Hela 75 procent av de tillfrågade tycker att utbudet av restauranger är för dåligt. Och undra på det.

Som Lokaltidningen Mitt i Täby berättat tidigare är Täby mest glest på krogar i hela länet, enligt en sammanställning från Statens folkhälsoinstitut (FHI). I hela Täby finns i dag bara 30 uteställen med serveringstillstånd.

Kristina Eineborg är näringslivschef på kommunen. Även hon skulle gärna se att kvällslivet fick sig en skjuts.

– Det vi kan göra är att se till så att områden planeras på ett sätt som gör det möjligt att öppna restauranger, säger Kristina Eineborg.

Det ska ske på flera sätt, menar hon. Till exempel handlar det om att bygga relativt tätt och ha lämpliga lokaler på bottenplan.

– Sedan måste man också bygga för ett så pass stort antal invånare att det kan löna sig att driva den typen av service.

Men det är inte bara restauranger som finns med på Täbybornas önskelista. Till exempel säger ungefär hälften att de vill ha bättre kollektivtrafik. Även fler parker och idrottsanläggningar efterfrågas.

Det främsta syftet med medborgardialogen har varit att få med Täbyborna i utvecklingen av Galoppfältet. Deltagarna har även kunnat lämna helt egna idéer för utbyggnaden.

Bland annat har det förslagits en dressin genom hela området samt att man ska bygga helt i medeltida stil.

Många vill också att bakluckeloppisen ska få vara kvar och att det byggs hyresrätter.

Om två år är det byggstart. Runt 2030 ska den nya stadsdelen vara helt färdig med ungefär 6 000 bostäder och 5 000 arbetstillfällen.

Fakta

Täbybornas idéer för fältet

Arkitektur i medeltida stil, som området Jakriborg utanför Lund.

En stor staty på en häst någonstans i området.

Ett gym för 13-åringar.

Gym kopplat till generator som omvandlar muskelkraft till el.

En religiös mötesplats eller moské.

Källa: Täby kommun