ANNONS

Täbyelever vinnare trots brister i skolor

Otillåtna avgifter och obehörig personal. Det är brister som påtalas i en ny granskning av kommunens skolor.

Men Täbys ungdomar beskrivs ändå som vinnare.
ANNONS

Under hösten kunde Lokaltidningen Mitt i rapportera om skandalomsusade Kristinaskolan.

Verksamheten, som drivs privat, fick allvarlig kritik från Skolinspektionen. Bland annat för att det saknades läromedel och behöriga lärare.

Men det var inte bara friskolorna som granskades förra året. Skolinspektionen undersökte även den kommunala verksamheten och resultatet presenteras i en rapport som kom nyligen. Täby kommuns skolor får både ris och ros.

Bland annat har granskarna hittat brister i personalens behörighet. Alla lärare har inte utbildning för ämnen de undervisar i.

Dessutom har kommunen fått kritik för att delar av undervisningen varit avgiftsbelagd trots att det är otillåtet.

Eleverna når dock goda resultat. Både i grundskolan och på gymnasiet har Täbyungdomarna högre betyg än genomsnittet för resten av landet.

Dessutom är många behöriga att plugga vidare efter gymnasiet. 95 procent kan gå vidare till högskola och universitet. Rikssnittet är drygt 86 procent.

Eva Wittbom (FP), ordförande i barn- och grundskolenämnden, är nöjd med rapporten från Skolinspektionen.

– Granskningen som gjorts nu går ut på att identifiera brister, snarare än att göra en analys av helheten. Trots det pekar Skolinspektionen på flera positiva saker i Täby. Det visar att våra skolor fungerar bra, säger Eva Wittbom.

ANNONS

Hon säger att kommunen nu ska försöka åtgärda de brister som pekats ut. Bland annat i fråga om lärarnas behörighet.

– De flesta är behöriga. Men vi är inte nöjda förrän samtliga lärare har rätt utbildning för de ämnen de undervisar i.

Det finns dock problem som kommunen borde kunna åtgärda ganska snabbt, anser Jorma Nikula, lärare och skyddsombud för alla kommunala skolor i Täby.

– Skolpengen är för låg. Det resulterar i låg lärartäthet och att de elever som behöver extra stöd inte alltid får det, säger han.

Fakta

Skolbristerna

Kommunen ser inte till att det finns plan mot kränkande behandling i all verksamhet.

Alla lokala kurser uppfyller inte kraven.

Uppföljning och utvärdering för förbättringar är otillräcklig.

Utbildningen är inte avgiftsfri.

Obehörig personal.

Källa: Skolinspektionen