Min lokala hjälte

Täbyförskola får anmärkning efter klagomål

Förskolan Mörtsjön i Täby har fått anmärkning eftersom personalomsättningen är för hög.
Förskolan Mörtsjön i Täby har fått anmärkning eftersom personalomsättningen är för hög.
Förskolan Mörtsjön i Täby har fått anmärkning efter allvarliga klagomål från föräldrar.
Förskolan Mörtsjön i Täby har fått anmärkning efter allvarliga klagomål från föräldrar.
Täby kommun har gett Mörtsjöns förskola en anmärkning efter en extra tillsyn. Personalen byts ut i snabb takt och barnen är otrygga, enligt föräldrarna. ”Det är brist på personal, vilket märks på barnen. Mitt barn har börjat kissa i byxorna”, uppger en förtvivlad mamma.

Föräldrarna anser att de länge har försökt få Förskolan Mörtsjöns ledning och ägare att förstå att brister skapat otrygga barn. Det är för stora barngrupper och för hög personalomsättning, enligt föräldrarna. ”Har precis varit en omorganisation på förskolan, min son (3 år) har nu hamnat i en grupp med 24 barn. Detta är helt oacceptabelt”, skriver en arg mamma till tillsynsenheten på Täby kommun.

Många klagomål på kort tid

Flera föräldrar fick till slut nog och slog larm till Täby kommun.

– Vi fick in elva klagomål på kort tid. Det är många klagomål, konstaterar Patrik Forshage, utbildningschef i Täby kommun.

”Vår son kom även hem med blöta kläder samt hade kissat på sig 2 ggr under dagen, vilket inte har hänt innan sen den dagen han blev blev blöjfri.” Mamma

Föräldrar har slagit larm till er om otrygga barn som kissar på sig och Mitt i Täby har fått uppgifter om att barnen inte får tillräckligt med mat. Hur ser du på dessa uppgifter?

– När sådana uppgifter kommer är det ju väldigt allvarligt och det är därför vi behöver göra en extra tillsyn omedelbart för att se om vi kan få belägg det, säger Patrik Forshage.

Fick anmärkning

Täby kommuns tillsynspedagoger beslutade efter den extra tillsyn på Mörtsjöns förskola att utdela anmärkning. Det står i tillsynsrapporten att det vid besöket rådde ”lugn och arbetsro”, men det framgår också att det finns allvarliga problem.

Patrik Forshage säger att tillsynen bekräftade föräldrarnas klagomål om att personalomsättningen är för hög. Många pedagoger har slutat, vikarier har kommit och gått i rask takt och förskolecheferna också har bytts ut gång på gång. Det är allvarligt att det saknas personalkontinuitet, barnen ska kunna knyta an till vuxna och bristerna påverkar trygghet och lärande, menar han.

– Fortfarande kan det vara så att även om den här enskilda situationen är lugn så kan hög personalomsättning innebära en otrygghet för barnen som inte kanske märks på plats och men kanske märks hemma, säger Patrik Forshage.

Barnen trängs ihop

Tillsynspedagogerna har inte noterat att barngrupperna är för stora, men däremot att många barn trängs ihop i för små utrymmen.

– På förskolan har man gott om fina lokaler som är väldigt ändamålsenliga, men just nu använder man bara delar av lokalerna. De här iakttagelserna som en vårdnadshavare gjorde om att det var trångt delar också den som gjort tillsynen, förklarar Patrik Forshage.

”Pedagogerna är hjältar”

Föräldrarna som hört av sig till Mitt i Täby är noga med att framhålla att det är förskolans ledning som bär ansvaret: ”Vi anser att samtliga pedagoger på Mörtsjön är hjältar som orkar ta sig igenom dagarna, trots fruktansvärda arbetsförhållanden”, står det i ett mejl som cirkulerat bland föräldrarna.

Täby kommun har efter den tillsynen haft möten med förskolechefen i kommunhuset för att förklara hur allvarligt en anmärkning är. Förskolan måste upprätta en åtgärdsplan, förklarar Patrik Forshage.

– I och med att man har fått en anmärkning gäller det för förskolan att visa att man har tagit itu med problem och har en bra plan inte bara på pappret utan att man kommer till rätta med problemen.

”Vi är besvikna”

Elisabeth Forsberg, verksamhetschef på Inspira, som driver Förskolan Mörtsjön, har valt att kommentera anmärkningen per mejl.

Hur ska ni komma till rätta med problemen med hög personalomsättning?

”Vi ser mycket allvarligt på den höga personalomsättningen. Under två år har nio av arton tillsvidareanställda medarbetare valt att sluta på Mörtsjön. Vi har under 2016 vidtagit åtgärder bland annat med högre bemanning, handplockat kvalificerade pedagoger, möjliggjort fler planeringsdagar och givit handledning av Inspiras utvecklingsstrateg, vilket tyvärr inte bidragit till den personalstabilitet vi önskat. Vi är besvikna över att medarbetare väljer att sluta trots de insatser vi gjort. I samarbete med våra medarbetare tar vi nu fram en handlingsplan på kort och lång sikt.

Elisabeth Forsberg är av uppfattningen att förskolans ledning lyssnat på föräldrarnas oro. ”Så fort vi fick klagomål från föräldrarna genomförde vi en verksamhetsanalys”, skriver hon i mejlet.

Hur ser du på uppgifterna från föräldrar om otrygga barn, som kissar på sig efter att ha varit blöjtorra och som inte får tillräckligt med mat?

”Vår uppfattning är att barnen är trygga i verksamheten”, skriver Elisabeth Forsberg och tillägger vidare i mejlet: ”Gällande maten är det självklart så att barn får äta sig mätta. Klagomålet är relaterat till första veckan i januari då man genomförde en förändring i matrutinerna, vilket nu är åtgärdat”.

Tillbakavisar stora barngrupper

Föräldrar uppger att Humlans avdelning på förskolan har 24 barn i gruppen. Det är långt över skolverkets riktlinjer om sex till tolv barn för de minsta barnen och nio till 15 barn för i barngrupper för 4-5-åringar.

Forsberg tillbakavisar att barngruppen är för stor och menar att alla barn inte är tillsammans i en stor barngrupp, utan att barnen delas upp under dagen. Men hon konstaterar att förskolan behöver ”disponera våra lokaler på ett bättre sätt”.

LÄS MER: Så klagar du på förskolan till kommunen

Utdrag ur klagomålsbrev från föräldrar som har kommit in till Täby kommun angående Förskolan Mörtsjön:

 

”Personalomsättningen är skyhög! Jag har än i dag inte koll på vad pedagogerna heter. Barn ska inte behöva få nya pedagoger från en dag till annan.”

Pappa 1

”Den senaste tiden har det varit kaos på förskolan med flera omorganisationer, flera byten av förskolechef och en STOR omsättning av personal. Jag känner att barnens behov inte är i fokus.”

”Det är alldeles för stora barngrupper.”

Mamma 1

 

”Mitt barn, snart 4 år, får inte tillräckligt bra vård i Mörtsjöns förskola. Det är brist av personal, vilket märks på barnen. Mitt barn har börjat  kissa i byxorna, vilket är ett tydligt tecken. Han har inte gjort det på över ett år. Han känner sig otrygg.”

Mamma 2

”Har precis varit en omorganisation på förskolan där min son (3 år) nu hamnat i en grupp med 24 barn. Det är helt oacceptabelt.”

 

”Min son har sedan omstruktureringen börjat bajsa och kissa på sig igen, gnissla tänder på nätterna och gråter varje dag vid lämning. Pedagogerna går på knäna och det har vid flertalet tillfällen varit barn som slagit sig, trillat osv pga dålig uppsyn.”

Mamma 3

”Bristande villighet från ledningen att både kommunicera om problemen med föräldrarådet och att göra det som är nödvändigt för att säkerställa en stabil personalsituation och trygghet för barnen.”

Pappa 2

”I dag vid hämtning vid 15.00 var det ca 20 barn ute på gården i blandad ålder och endast en ordinarie pedagog och en extra för dagen…”

”Vår son kom även hem med blöta kläder samt hade kissat på sig 2 ggr under dagen, vilket inte har hänt innan sen den dagen han blev blev blöjfri.”

Mamma 4

”De pedagoger som i dag jobbar med våra barn är hjältar och fantastiska, men mer personal behövs. Tyvärr får vi inte gehör från Inspiras ledning.

Mamma 5

”Stor barngrupp bl a för avdelningen Humlan riskerar stress för barn och vuxna. 24 barn/2.8 personal”

”Vi ifrågasätter om det är lämpligt att äta i 3-skfit. Det blir väldigt tidigt för de  små och väldigt sent för de stora. Risk för stressig matsituation  för  att alla ska hinna.”

Mamma och pappa

”En dag denna veckan var en pedagog ensam med 22 barn i cirka en halvtimme. Det fanns ingen chans för den anställda att ha översyn över dem.”

Pappa 3

”Kan en säker tillsyn av barnen samt möjlig pedagogisk verksamhet bedrivas under rådande tillstånd på förskolan?”

Mamma 6

”När vår son började var vi trygga att lämna honom. Senaste veckorna har han kommit hem med blåmärken, blivit biten av annat barn, ramlat och slagit ryggen illa som han klagar på under en veckas tid.  Han kan vara dyngblöt när jag hämtar honom”

Mamma 7