Han kan bli Täbys nye starke man

Erik Andersson (M).
Erik Andersson (M).
Leif Gripestam (M) meddelade tidigare i höstas att han avgår som kommunstyrelsens ordförande i Täby till valet. Nu har nomineringskommittén lagt fram ett nytt namn till posten: riksdagsledamoten Erik Andersson (M). Mitt i Täby ringde upp honom.

Efter att Leif Gripestam (M) beslutade att lämna posten som kommunstyrelsens ordförande till nästa val står platsen nu till förfogande. Nomineringskommittén för Täbymoderaterna har nu placerat riksdagsledamoten Erik Andersson (M) på plats nummer 1 som kandidat till posten som kommunstyrelsens ordförande.

– Det känns väldigt stort och jag är glad över att jag fått det förtroendet från medlemmarna i Täbymoderaterna.

Vilka kvalifikationer har du som lämpar sig för posten som kommunstyrelsens ordförande?

– Det får man först och främst fråga nomineringskommittén, och det är än så länge ett förslag som ska röstas igenom och man måste ha respekt för den interna demokratiska processen. Och sen är det slutligen Täbyborna som ska säga sitt. Men med det sagt så har jag en bred erfarenhet av kommunpolitiken i Täby genom att flera ordförandeposter och jag har dessutom en ekonomisk utbildning som grund. Det är också viktigt att betona att kommunpolitiken är ett gemensamt arbete.

Vilka är de viktigaste frågorna i kommunen tycker du?

– En kommun är egentligen ett konglomerat av olika verksamheter så det är svårt att välja någon fråga, men det allra viktigaste är att få kontroll över ekonomin. Valfriheten är mycket viktig och man måste se till att invånarna får behålla mer av sina surt fördärvade slantar. Täby är en välskött kommun men vi får inte slå oss till ro. Vi har en låg skattesats men nu kommer Österåker kommer gå om, och det finns ingen egentlig motiverad anledning till att vi inte kan ha en lägre skattesats än till exempel Österåker, eller Danderyd och Solna.

Leif Gripestam (M) efterfrågade i Mitt i:s intervju ideologi och tydlighet?

– Ideologi är viktigt men jag tror att det viktiga för kommuninvånarna är att det praktiska flyter på. Att sophämtning och snöröjning fungerar och att skolan håller en hög kvalité. Moderaternas ideologi är att invånarna själva ska få avgöra hur de lever sina liv, och politiker inte ska lägga sig i.

Vilka är de stora utmaningarna i Täby nu?

– En stor utmaning är hur vi ska lösa frågan med de nyanlända som kommer, men det tror jag ingen har ett bra svar på. Sen ska vi stärka kvalitén och servicen i de verksamheter som finns. Täby är en bra kommun att bo och växa upp i, men vi kan exempelvis  bli ännu bättre i dialogen med företag och företagare. Det visar inte minst enkätundersökningen från Svenskt Näringsliv där Täby backat.

Är du ett välbekant ansikte för Täbyborna?

– Det är svårt att säga, men det hoppas jag. Jag har bott i Täby i hela mitt liv så jag tror att jag någorlunda välkänd.

Förslaget från nomineringskommittén kommer att beslutas av medlemmarna på nomineringsstämman den 20 november och därefter sätts den moderata kommunlistan inför valet 2018. På plats nummer två på valsedeln hittar man stadsbyggnadsnämndens ordförande Johan Algernon (M) och plats nummer tre står Birgitta Kaasik (M).

Fakta

Det här är Erik Andersson (M)

Namn: Erik Andersson.
Ålder: 43
Bor: Täby Kyrkby
Utbildning: Kandidatexamen i ekonomi
Bakgrund: Kommunalråd 2005 samt under åren 2008-2014. Han har även varit ordförande i socialnämnden, stadsbyggnadsnämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. Riksdagsledamot och ordförande i Täbymoderaterna.