Täbyskog med i striden om tungt landskapspris

Strandskogen; Sienapriset; Täby; Arkitekturpris; Park
Strandskogen i Arninge-Ullna by night.
Fyra nomineringar till Sienapriset; Strandskogen; Täby; Arkitektur
Fyra stadsutvecklingsprojekt har nominerats till Sveriges finaste landskapspris.
Strandskogen; Sienapriset; Täby; Arkitekturpris; Park
Träspänger zick-zackar sig genom den tidigare otillgänliga skogen vid Ullnasjön.
Brotorget; Sienapriset; Täby; Strandskogen; Ariktektur
Det omgjorda Brotorget i Bollnäs.
Flatås; Sienapriset; Arkitektur; Täby; Strandskogen
Flatås Park i Göteborg.
Stenpiren; Sienapriset; Arkitekturpris; Strandskogen; Täby
Stenpirens Resecentrum i Göteborg.
Haikudikter av Tomas Tranströmer utskurna i corténplåt och spänger i zick-zack med utsiktsplatser över Ullnasjön. Parken Strandskogen i Arninge Ullna kan vinna ett prestigefyllt arkitekturpris för bästa offentliga utemiljö.

Vad har Strandskogen i Arninge Ullna i Täby, gemensamt med det nydanade Brotorget i Bollnäs, den ombyggda Flatåsparken i Göteborg och resecentrumet Stenpiren, även det i Göteborg? Jo, alla fyra har skapats av landskapsarkitekter och är nominerade till Sienapriset 2017 för årets bästa offentliga utemiljö.

Offentliga rum hotas

Det byggs som aldrig förr i Stockholms län – och i Täby. På många håll hotar bostadsboomen de offentliga rummen som riskerar att krympa eller försvinna helt. Men det finns ljusglimtar i mörkret, kommuner som insett att skogsområden, parker och torg är nödvändiga platser när städer förtätas och nya stadsdelar planeras.

En sådan kommun är Täby. Utformningen av parken Strandskogen som är tänkt att tjäna det nya stadsutvecklingsområdet Arninge Ullna är både nyskapande och oväntad enligt Sienaprisets jury.

Haikudikter av Tranströmer

Enligt motiveringen har Topia landskapsarkitekter, på uppdrag av Täby kommun, genom ett träffsäkert gestaltningsgrepp gjort den komplexa naturen i området tillgänglig för allmänheten. Alsumpskogens kvaliteter står i fokus och visar ett nytt förhållningssätt till vad en stadsdelspark kan vara. Genom skogen zick-zackar sig gångbryggor av trä, utsmyckade med haikudikter av Tomas Tranströmer utskurna i corténplåt, fram till utsiktsplatser över den tidigare så svårnådda stranden vid Ullnasjön.

Mer lekfull landskapsarkitektur

– Under juryarbetet har vi sett en tendens till en mer lekfull landskapsarkitektur med poetiska inslag och en större vilja att koppla till det lokala och ta vara på platsens kvaliteter och karaktärsdrag. Det är något som vi i juryn välkomnar, säger Åsa Drougge, Sienapris-juryns talesperson i ett pressmeddelande.

Bakom Sienapriset som fyller 30 i år står Sveriges Arkitekter tillsammans med sponsorn Starka. Vinnaren utses på Arkitekturgalan  på Cirkus i Stockholm den 28 november.

Fakta

Stenpirens resecentrum - en av konkurrenterna

✔️ Brotorget i Bollnäs: När torget fick nya funktioner utgick Karavan arkitekter från landskapet Hälsninglands natur och traditioner. Stenläggningen är exempelvis inspirerad av Bollnässöm.

✔️ Flatås park i Göteborg: En befintlig park som behövde förändras när närområdet förtätades. Den ansvarige arkitekten 02 landskap utgick från de befintliga träden, planterade i rader, och delade upp parken i en aktivare del för lek och idrott och en lugnare del med bänkar, gräsmattor och planeringar.

✔️ Stenpirens resecentrum i Göteborg: Ett resecentrum där 15 000 personer passerar varje dygn. Sweco Architects har lyckats foga ihop området till en helhetsupplevelse bland annat genom en grå och en svart stenmatta som samlar ihop och ger riktning.