Täbyskola satsar på unikt traineeprogram

Niklas Pålsson, vd på Tibble Gymnasium.
Niklas Pålsson, vd på Tibble Gymnasium.
Tibble Gymnasium i Täby först i Sverige med traineeprogram för nya lärare.
– Jag känner mig stolt över att vi gör en sådan här rejäl satsning, säger friskolekoncernens vd Niklas Pålsson.

Niklas Pålsson, vd för skolkoncernen där både Tibble gymnasium och Täby friskola ingår, säger stolt att skolan har flest förstelärare per elev och forskare från högskolan som undervisar eleverna. Han ser dock ett stort behov av att ge nya lärare bättre introduktion och menar att skolan nya satsning är ännu ett led i att stärka lärarrollen.

– Vi kommer att fortsätta rekrytera duktiga lärare från andra skolor, men en lika viktigt del blir att unga människor kan komma in på skolan och växa fram till duktiga förstelärare här.

Han inte heller rädd för att sticka ut hakan och anser att det behövs röras om i den konservativa skolvärlden.

– Jag tror du ska se vår satsning som en reaktion mot att lärare bara blir en specialist som fastnat i sitt klassrum.

Det är kanske inte så konstigt att Niklas Pålsson tänker nytt. Han har en bakgrund i finansbranschen. Har tio år i bagaget som aktiemäklare, bland annat i New York. Han har därefter skolat om sig till lärare och det var som nyexaminerad ekonomilärare som han anställdes i Täby. Ett år senare blev Niklas Pålsson delägare och vd för Tibble gymnasium. Han har därefter inte lämnat klassrummet helt utan undervisar fortfarande på halvtid i historia och ekonomi.

– När man jobbar i en ganska konservativ värld som skolans måste du ha erfarenhet från andra branscher för att våga prova nytt. Jag har också fördelen att jag är utbildad lärare och också undervisar så då får jag förtroendet. Kommer du in som en företagsledare utan den erfarenheten får du svårare.

Tibble gymnasium och Täby Friskola har tillsammans cirka 2000 elever och 200 anställda. Niklas Pålsson siktar på att skolan i höst ha 2-6 stycken traineetjänster beroende på hur många som söker och kandidaternas ämnesbakgrund.

–Tibble Gymnasium är inne i en fas där väldigt många elever söker in och skolan växer. Då är tajmingen bra för oss att ha råd att jobba med traineer.

Traineetjänsterna riktar sig till nyexaminerade lärarstudenter som ”har höga ambitioner och goda studieresultat”, säger Niklas Pålsson. Traineerna ska få en mentor och personlig utvecklingsplan och de ska undervisa endast 70 procent av tiden – resten ska ägnas åt ledarskapsutbildning, skolutvecklingsprojekt, lära känna hela skolan organisation och olika yrkesgrupper och andra former av fortbildning. Målet är att traineeplatsen ska vara en bra plattform för den som redan från början siktar på att bli förstelärare, säger Niklas Pålsson.

När lokaltidningen Mitt i Täby tar kontakt med de båda lärarförbunden möts satsningen på traineeprogram för lärare av applåder och lyfts fram som något helt nytt och unikt.

– Det har en enorm effekt om man får det här serverat som ny lärare och arbetsgivaren vinner på det. De nya lärarna blir kvar längre i yrket, säger Andreas Mörck, Lärarnas riksförbund.

Lärarförbunden är kritiska till att många skolor inte längre satsar på ordentlig introduktion för nyexaminerade lärare. Endast hälften får en mentor och många begravs i undervisning utan tillräckligt stöd. Många nya lärare hoppar därför av redan efter något år.

– Det där är ju mycket mer ambitiöst än vad introduktionsprogrammet har varit att man avsätter 30 procent av tiden. Det ser väldigt bra ut, säger Per Båvner, Lärarförbundet.

Vd Niklas Pålsson tycker att det är friskolornas ansvar att vara föregångare och driva skolutvecklingen. Bra lärare är guld värda, menar han, men de har inte alltid fått den cred (och lön) de förtjänar.

Han anser också fram att ledarskapsdelen under traineeåret är viktig eftersom detta är eftersatt inom lärarutbildningen. Det är viktigt att kunna vara ”kaptenen i klassrummet”.

– Det börjar och slutar med att det är en väldigt duktig lärare i klassrummet.

Utan omsvep säger Niklas Pålsson också att ambitionen är att Tibble gymnasium ska bli Sveriges bästa skola.

– Vi måste ligga i framkanten för att rekrytera, behålla och utveckla kompetenta lärare. Det måste vi bli bäst på och det här traineeprogrammet är ett steg i den riktningen.