Tacktårta efter kravallerna i Husby

Järva Omkring 150 Järvabor dök upp när stadsdelsförvaltningarna i Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta tillsammans med Västerortspolisen tackade dem som ställde upp i samband med oroligheterna i maj.

Det var personer som är aktiva i föreningar, moskéer och kyrkor, föräldrar och andra frivilliga. Vissa har varit nattvandrare sedan länge, andra blev aktiva i samband med oroligheterna. Både frivilliga och professionella tackades av ordförandena i stadsdelsnämnderna, Bo Sundin (M) i Rinkeby-Kista och Ann-Katrin Åslund (FP) i Spånga-Tensta, och biträdande polismästaren Stefan Hector hyllade alla frivilliga som samarbetade med polis och räddningstjänst.